اخبار برگزیده

نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 75
نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 75

تولید ویژه‌نامۀ رواق معرفت - شمارۀ 75

بروشور «مدرسۀ عاشورا» - شمارۀ 11
بروشور «مدرسۀ عاشورا» - شمارۀ 11

یازدهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «مدرسۀ عاشورا» ویژۀ دهۀ محرم منتشر شد. 

نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 74
نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 74

تولید ویژه‌نامۀ رواق معرفت - شمارۀ 74

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 83
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 83

هشتاد‌و‌سومین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 31 تیر 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

بروشور «در پناه ولی» - شمارۀ 10
بروشور «در پناه ولی» - شمارۀ 10

دهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «در پناه ولی» ویژۀ دهۀ ولایت منتشر شد. 

نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 73
نشریۀ رواق معرفت - شمارۀ 73

تولید ویژه‌نامۀ رواق معرفت - شمارۀ 73

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 81
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 81

هشتاد‌و‌یکمین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 17 تیر 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 80
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 80

هشتادمین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 10 تیر 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

ویژه‌نامۀ کتاب‌نما - شمارۀ 10
ویژه‌نامۀ کتاب‌نما - شمارۀ 10

دهمین شماره از ویژه‌نامۀ کتاب‌نما با موضوع «ولایت و امامت» توسط مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان منتشر شد.

 

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 79
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 79

هفتادونهمین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 03 تیر 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 78
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 78

هفتادوهشتمین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 27 خرداد 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

 

نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 77
نشریۀ خطبه‌ها - شمارۀ 77

هفتادوهفتمین شماره از نشریۀ «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعۀ مشهد مقدس (مورخ 20 خرداد 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

برو به صفحه:

شبکه اعزام سخنران

گزارش کار طرح هدایت و کوثر

سامانه فرایند انتصاب ائمه جماعات

سامانه فرایند انتصاب هیئت امنا

سامانه فرایند انتصاب خدام

مسجدیار

سامانه مسجدنا

سامانه مسجدنا
سامانه مسجدنا

همسنگرهای مسجدی

همسنگرهای مسجدی
سامانه مسجدنا

ویژه نامه ها

ویژه نامه ها
ویژه نامه ها

سامانه اداری

سامانه اداری
سامانه اداری