بمناسبت شهادت امام جواد علیه‌السلام

ثمر دادن درخت سدر مسجد به برکت جوادالائمه

هنگام نماز مغرب امام جواد علیه‌السلام به محلی که مسجدی قدیمی داشت رسیدند...

ثمر-دادن-درخت-سدر-مسجد-به-برکت-جوادالائمه.jpg
2021-07-14

هنگام نماز مغرب امام جواد علیه‌السلام به محلی که مسجدی قدیمی داشت رسیدند؛ در مسجد درخت سدری بود که تا آن هنگام میوه نداده بود. امام آبی خواست و در بیخ درخت وضو گرفت و نماز مغرب را به جماعت بجای آورد. پس از آن، چهار رکعت نافله خواند و سجده شکر نمود؛ با مردم خداحافظی فرمود و رفت. فردای آن شب، درخت به بار نشست و میوه خوبی داد.

احقاق الحق جلد 12، ص 424

ثمر دادن درخت سدر مسجد به برکت جوادالائمه

 

    بیان دیدگاه