قلب تپنده روستا؛ کانون خیریه مسجد

مسجد حضرت زهرا > اولین مسجد روستای ماریان، واقع در 10 کیلومتری آرامگاه فردوسی است. 

2021-12-07 10:00:00
    بیان دیدگاه