پوشش بیش از 1000 خانواده نیازمند توسط بانوان مسجد

مسجد علی بن موسی الرضا # با مشارکت و همکاری واحد خواهرن مسجد توانسته است در یکسال اخیر بیش از 1000 خانواده نیازمند سطح محله و شهر را شناسایی و تحت پوشش خود قرار دهند. 
 

2022-01-01 10:00:00
بیان دیدگاه