گزارش تصویری مراسم تشییع شهیدان رمضان

گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر شهیدان رمضان حجت الاسلام اصلانی و حجت الاسلام دارایی

شهیدان امورمساجد.jpg
2022-04-09 10:00:00

گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر شهیدان رمضان حجت الاسلام اصلانی و حجت الاسلام دارایی

مشاهده گزارش 1.jpg
گزارش 1.jpg
مشاهده گزارش 10.jpg
گزارش 10.jpg
مشاهده گزارش 11.jpg
گزارش 11.jpg
مشاهده گزارش 8.jpg
گزارش 8.jpg
مشاهده گزارش اول 1.jpg
گزارش اول 1.jpg
مشاهده گزارش اول 4.jpg
گزارش اول 4.jpg
مشاهده گزارش اول 5.jpg
گزارش اول 5.jpg
مشاهده گزارش اول 6.jpg
گزارش اول 6.jpg
مشاهده گزارش اول2.jpg
گزارش اول2.jpg
مشاهده گزارش اول3.jpg
گزارش اول3.jpg
مشاهده گزارش3.jpg
گزارش3.jpg
مشاهده گزارش4.jpg
گزارش4.jpg
مشاهده گزارش5.jpg
گزارش5.jpg
مشاهده گزارش6.jpg
گزارش6.jpg
مشاهده گزارش7.jpg
گزارش7.jpg
مشاهده گزارش9.jpg
گزارش9.jpg
    بیان دیدگاه