گزارش تصویری مراسم هفتمین روز عروج شهیدان رمضان حرم رضوی

43110_55_Origin.jpg
2022-04-14 10:00:00

مراسم هفتمین روز عروج ملکوتی شهیدان رمضان حرم مطهر رضوی، حجج اسلام و المسلمین اصلانی و دارایی  در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار برگزار شد.

مشاهده 43110_16_Origin.jpg
43110_16_Origin.jpg
مشاهده 43110_17_Origin.jpg
43110_17_Origin.jpg
مشاهده 43110_33_Origin.jpg
43110_33_Origin.jpg
مشاهده 43110_43_Origin.jpg
43110_43_Origin.jpg
مشاهده 43110_44_Origin.jpg
43110_44_Origin.jpg
مشاهده 43110_48_Origin.jpg
43110_48_Origin.jpg
مشاهده 43110_53_Origin.jpg
43110_53_Origin.jpg
مشاهده 43110_54_Origin.jpg
43110_54_Origin.jpg
مشاهده 43110_55_Origin.jpg
43110_55_Origin.jpg
مشاهده 43110_56_Origin.jpg
43110_56_Origin.jpg
مشاهده 43110_60_Origin.jpg
43110_60_Origin.jpg
مشاهده 43110_9_Origin.jpg
43110_9_Origin.jpg
بیان دیدگاه