#کتاب_مسجدی

این کتاب می‌تواند اطلاعاتی بدهد از مساجدی که سفرنامه‌نویسان در مورد آنها نوشته‌اند و اکنون ساختمان آنها تغییر کرده یا به‌کل از بین رفته است.
 

مسجد در سفرنامها.jpg
2022-04-26 10:00:00

#کتاب_مسجدی

اسم کتاب : مسجد در سفرنامه‌ها

اسم کتاب : مسجد در سفرنامه‌ها این کتاب می‌تواند اطلاعاتی بدهد از مساجدی که سفرنامه‌نویسان در مورد آنها نوشته‌اند و اکنون ساختمان آنها تغییر کرده یا به‌کل از بین رفته است.

مثلا مسجد کوفه در سفرنامه از حرم تا حریم فخرالملک این‌گونه معرفی شده است: بعدازظهر به اتفاق خوانین برای زیارت حضرت مسلم بن عقیل # به کوفه رفتیم. کوفه در سمت شرق نجف اشرف به فاصله یک فرسنگ واقع است. مسجد کوفه عبارت است از صحنی مربع که در اطراف دیوار و طاق نما مانند دارد. در وسط حیاط چند محرابی ساخته شده که محل عبادت حضرت رسول @ و مقام حضرت ابراهیم #، حضرت آدم #، حضرت نوح #، حضرت خضر #، حضرت امیرالمؤمنین #، حضرت سجاد #، حضرت امام جعفر صادق #، حضرت جبرئیل > و غیره است. در هر مقامی دو رکعت نماز و بعضی مقام‌ها چهار رکعت نماز وارد است.

به همسنگرهای مسجدی بپیوندید
@hamsangar_masjedi

    بیان دیدگاه