گزارش تصویری دیدار رهبرمعظم انقلاب(حفظه الله)با دانشجویان

گزارش تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی

دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
2022-04-27

گزارش تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی

مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg46.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg46.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg43.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg43.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg45.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg45.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg47.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg47.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg44.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg44.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg110.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg110.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg48.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg48.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg23.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg23.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg20.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg20.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg21.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg21.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg19.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg19.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg22.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg22.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg18.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg18.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg24.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg24.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg27.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg27.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg25.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg25.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg29.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg29.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg28.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg28.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg26.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg26.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg30.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg30.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg33.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg33.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg34.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg34.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg35.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg35.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg31.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg31.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg32.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg32.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg38.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg38.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg40.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg40.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg39.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg39.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg36.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg36.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg37.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg37.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg14.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg14.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg42.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg42.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg10.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg10.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg13.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg13.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg12.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg12.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg9.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg9.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg8.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg8.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg17.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg17.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg15.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg15.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg3.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg3.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg4.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg4.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg7.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg7.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg5.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg5.jpg
  بیان دیدگاه

  لطفا حروف را وارد کنید همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.
  سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.
  برنامه تلویزیونی مسجدنشان

  برنامه تلویزیونی مسجدنشان

  برنامه تلویزیونی مسجدنشان

  پنجشنبه ساعت 18 شبکه استانی خراسان رضوی

  قسمت‌پنجم: در‌سنگر‌خدمت
  مستند فعالیت‌های مسجد شهید‌دارائی

  نویسنده و کارگردان
  حمیدرضامعشوقی

  بیشتر
  همایش بزرگ «سلام فرمانده»

  همایش بزرگ «سلام فرمانده»

  همایش بزرگ «سلام فرمانده» 
  تجمع دهه‌نودی‌ها با اجرای گروهی سرود
  زمان: دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 ؛ ساعت 17 
  مکان:مشهد عرصه میدان شهدا
  حضور نوجوانان دهه‌نودی پسر و دختر مسجدی مورد امتنان است.  
   

  بیشتر
  مراسم بزرگداشت شهدای حرم

  مراسم بزرگداشت شهدای حرم

  مراسم بزرگداشت شهدای حرم(شهیدان حجج اسلام اصلانی ودارایی)

  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

  قرائت میثاق نامه توسط جانبازحادثه

  حجت الاسلام والمسلمین محسن پاکدامن

  زمان:یکشنبه 25اردیبهشت1401 - ساعت 17 الی 19

  آدرس:حرم مطهررضوی، مسجدجامع گوهرشاد

  بیشتر