هم اندیشی مسایل اقتصادی با حضور ائمه جماعات ومسئولین شهر چناران

برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع: بررسی مسائل اقتصادی و جهاد تبیین

باائمه جماعات وفرمانداروریاست جهادکشلورزی وریاست صمت وتعزیرات شهرستان چناران

هم اندیشی  امامان- چناران.jpg
2022-05-19 10:00:00

به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، جلسه هم اندیشی ( بررسی مسائل اقتصادی و جهاد تبیین) با حضور ائمه جماعات شهر چناران برگزار شد.

در این جلسه که به همت امام جمعه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان چناران برگزارشد، مسئولین شهرستان (فرماندار، ریاست جهادکشاورزی، ریاست صمت وتعزیرات)حضور داشته و ضمن ایراد بیاناتی به سئوالات ائمه جماعات پاسخ دادند. 

    بیان دیدگاه