نشست آموزشی ائمه جماعات شهرستان گناباد

تقویت نگاه تمدنی، نقش تشکل‌های مساجد، مهارت های لازم متولیان مساجد از سرفصلهای این دوره آموزشی می‌باشد.
 

نشست آموزشی جهت مساجد- گناباد.jpg
2022-05-22 10:00:00

به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، نشست آموزشی و برنامه ریزی در دفتر امام جمعه محترم با موضوعات تقویت نگاه تمدنی، نقش شکل‌های مساجد، مهارت های لازم متولیان مساجدبرگزار شد.

در این جلسه با حضور ائمه جمعه گناباد وکاخک، مسول دفترامام جمعه، دبیرامورمساجد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه امام رضا #حضور داشتند.


 

 

    بیان دیدگاه