توانمندسازی ائمه جماعات شهر کاخک و گناباد

مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در راستای گفتمان سازی و توانمندسازی ائمه جماعات، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی بدو امامت در سطح‌استان‌های خراسان کرده است.

2022-06-06 10:00:00
    بیان دیدگاه