دیدار مدیر و دبیران امور مساجد خراسان جنوبی با نماینده محترم ولی فقیه در استان

آیت‌الله عبادی، نمایندۀ ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: انسان خلقتاً یک موجود فرهنگی آفریده شده است.

index4.jpg
2022-07-25 10:00:00

حضرت آیت الله عبادی در دیدار بامدیر،کارکنان مرکزرسیدگی به امورمساجد استان ودبیران شهرستانهافرمودند: انسان خلقتاً یک موجود فرهنگی آفریده شده است.

وظیفه اصلی مسجد ساخت انسان است اگر انسان ساخته شده همه چیز ساخته می شود لذا مسجد تولید انسان می کند در اینجا سهم حوزه های علمی فراوان است با همه کارشکنی ها در طول تاریخ اما باز هم این مسئله شدن است که ظرفیت مسجد بسیار بالا است.

در طرح مهندسی مسجد، انسان ساخته می شود و همه امور را رقم می‌زند و برای هر مسئله ای طرحی خداپسندانه و کارساز دارد ورود به این قضایا باعث می‌شود جهان از دست گزنده‌ها و درنده هایی که دنیا را برای همه موجودات نا امن کرده‌اند نجات دهد.

    بیان دیدگاه