گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی «مأذنه»

نمایشگاه دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در هفته جهانی مسجد، در ساختمان شماره یک این مرکز برگزار می‌گردد.

74747.jpg
2022-08-24 12:46:59

.

مشاهده A01_0734.JPG
A01_0734.JPG
مشاهده A01_0736.JPG
A01_0736.JPG
مشاهده A01_0745.JPG
A01_0745.JPG
مشاهده A01_0754.JPG
A01_0754.JPG
مشاهده A01_0769.JPG
A01_0769.JPG
مشاهده A01_0774.JPG
A01_0774.JPG
مشاهده A01_0782.JPG
A01_0782.JPG
مشاهده A01_0793.JPG
A01_0793.JPG
مشاهده A01_0834.JPG
A01_0834.JPG
مشاهده A01_0837.JPG
A01_0837.JPG
مشاهده A01_0842.JPG
A01_0842.JPG
مشاهده A01_0846.JPG
A01_0846.JPG
مشاهده A01_0859.JPG
A01_0859.JPG
مشاهده A01_0871.JPG
A01_0871.JPG
مشاهده A01_0880.JPG
A01_0880.JPG
    بیان دیدگاه