گزارش تصویری فعالیت مواکب در راهپیمایی جاماندگان اربعین مشهد (17)

گزارش تصویری فعالیت‌های موکب «مسجد امام صادق علیه‌السلام » محلۀ حافظ

1.jpg
2022-10-05 11:07:18

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، اهالی مسجد امام صادق علیه‌السلام محلۀ حافظ نیز اقدام به برپایی موکب و پذیرایی از راهپیمایان اربعین نمودند؛ بخشی از فعالیت های این موکب طبق گزارش اعلام شده به شرح ذیل می‌باشد:

  • توزیع2000کلوچه
  • توزیع3000لیوان قهوه
  • توزیع7000لیوان شربت
  • برگزاری نماز جماعت ظهر
  • توزیع2600ساندویچ الویه

 

مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۰۳.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۰۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۱۲.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۱۲.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۴۱.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۱-۴۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۰۶.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۰۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۱۶.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۱۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۲۱.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۲۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۳۳.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۳۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۴۵.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۴۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۵۳.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۲-۵۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۰۴.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۰۴.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۱۱.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۱۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۳۵.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۳۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۴۷.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۰۱_۱۸-۲۳-۴۷.jpg
    بیان دیدگاه