نشست تخصصی با موضوع افراط گرایی مذهبی

برگزاری نشست تخصصی و آموزشی‌ توجیهی با موضوع افراط‌گرایی مذهبی

A01_0223.JPG
2022-10-12 09:20:28

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان، باتوجه به‌ نزدیک شدن به ایام نهم ربیع و برگزاری مجالس تفرقه انگیز در زمان مذکور، دفتر حراست و تحقیقات مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان با همکاری معاونت محترم اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی در امور روحانیون، در راستای احساس مسئولیت خود در خصوص ارتقای بینش بصیرتی و سیاسی ائمه جماعات مساجد شهر مشهدمقدس اقدام به برگزاری «نشست تخصصی با موضوع افراط گرایی مذهبی » با سخنرانی و ارائه معاونت محترم اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی نمود.

این جلسات به مدت سه روز از تاریخ 10لغایت 13مهرماه1401در مساجد قبا،یزدی‌آبادیها و ابوالفضلیها با محوریت مباحثی همچون؛ شناخت جریان شیرازی، مضرات و پیامدهای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و برگزاری مجالس نهم ربیع برگزار گردید.

مشاهده A01_0217.JPG
A01_0217.JPG
مشاهده A01_0219.JPG
A01_0219.JPG
مشاهده A01_0225.JPG
A01_0225.JPG
مشاهده A01_0228.JPG
A01_0228.JPG
مشاهده A01_0230.JPG
A01_0230.JPG
مشاهده A01_0234.JPG
A01_0234.JPG
مشاهده A01_0239.JPG
A01_0239.JPG
مشاهده A01_0242.JPG
A01_0242.JPG
مشاهده A01_0245.JPG
A01_0245.JPG
مشاهده A01_0248.JPG
A01_0248.JPG
مشاهده A01_0250.JPG
A01_0250.JPG
مشاهده A01_0252.JPG
A01_0252.JPG
مشاهده A01_0270.JPG
A01_0270.JPG
مشاهده A01_0283.JPG
A01_0283.JPG
بیان دیدگاه