گزارش تصویری راهپیمایی سیزده آبان مشهد مقدّس

راهپیمایی ضد استکباری سالروز 13 آبان با حضور اقشار مختلف مردم مشهد به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.

A01_0672.JPG
2022-11-04 08:16:21

.

مشاهده A01_0660.JPG
A01_0660.JPG
مشاهده A01_0663.JPG
A01_0663.JPG
مشاهده A01_0664.JPG
A01_0664.JPG
مشاهده A01_0665.JPG
A01_0665.JPG
مشاهده A01_0666.JPG
A01_0666.JPG
مشاهده A01_0667.JPG
A01_0667.JPG
مشاهده A01_0673.JPG
A01_0673.JPG
مشاهده A01_0675.JPG
A01_0675.JPG
مشاهده A01_0685.JPG
A01_0685.JPG
مشاهده A01_0689.JPG
A01_0689.JPG
مشاهده A01_0704.JPG
A01_0704.JPG
مشاهده A01_0706.JPG
A01_0706.JPG
مشاهده A01_0709.JPG
A01_0709.JPG
مشاهده A01_0712.JPG
A01_0712.JPG
مشاهده A01_0715.JPG
A01_0715.JPG
مشاهده A01_0716.JPG
A01_0716.JPG
مشاهده A01_0719.JPG
A01_0719.JPG
مشاهده A01_0727.JPG
A01_0727.JPG
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۱-۰۴_۱۱-۴۷-۵۴.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۱-۰۴_۱۱-۴۷-۵۴.jpg
بیان دیدگاه