بازدید از شهرستان زاوه

سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد شهرستان‌‌های خراسان رضوی با حضور در شهرستان زاوه، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

photo_۲۰۲۲-۱۱-۱۰_۱۰-۳۱-۰۲.jpg
2022-11-12 13:13:33

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، سه‌شنبه هفدهم ‌آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی و حجت‌الاسلام سید‌صادق موسوی‌ کارشناس امور شهرستان‌ها با حضور در شهرستان زاوه، ضمن بازدید از فعالیت‌های نواحی تحت پوشش این مرکز، با حجت‌الاسلام شمس‌الدین زاده امام جمعه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان و همچنین حجت‌الاسلام فیروز دبیر این مرکز دیدار و گفتگو کردند.

حجت‌الاسلام امامی در ا‌ین دیدار به تبیین راهبردها و برنامه‌های بلند ‌مدت امور مساجد استان پرداخت .همچنین‌ نسبت به بروز‌ رسانی سامانه‌های درون سازمانی تاکید داشت.

در این جلسه، مسئوولین شهرستان ضمن بیان پیشنهادات؛ درخواست تجمیع برنامه‌های ابلاغی ‌استان‌ و همچنین برگزاری دوره های آموزشی را مطرح کردند.

  بیان دیدگاه
  بازدید از شهرستان خوشاب

  بازدید از شهرستان خوشاب

  دوشنبه نهم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی  با حضور در شهرستان خوشاب، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان سبزوار

  بازدید از شهرستان سبزوار

  یکشنبه هشتم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی ‌با حضور در شهرستان سبزوار، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان داورزن

  بازدید از شهرستان داورزن

  دوشنبه نهم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی  با حضور در شهرستان داورزن، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر