نشست تخصصی با موضوع بصیرت افزایی پیرامون وقایع اخیر

چهارشنبه 25 آبان‌ماه مدیریت فرهنگی‌ این مرکز با همکاری دفتر حراست و تحقیقات مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان‌ اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی ابعاد پنهان وقایع اخیر در مسجد امام علی علیه‌السلام نمود.

3000.jpg
2022-11-18 13:21:50

به گزارش روابط‌‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در پی وقوع نا آرامی‌های اخیر، مدیریت فرهنگی‌ این مرکز با همکاری دفتر حراست و تحقیقات مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان‌، در راستای ارتقاء بینش بصیرتی و سیاسی ارکان‌‌ مساجد شهر مشهد‌مقدس‌ اقدام به برگزاری «نشست تخصصی با موضوع بررسی ابعاد پنهان‌ وقایع اخیر» نمود.

این نشست درتاریخ 25 آبان‌ماه1401در مسجد امام‌ علی علیه‌السلام واقع در خیابان کوشش و با حضور‌‌25مسجد با محوریت مباحثی همچون لزوم بصیرت‌افزایی در برابر توطئه‌های دشمن و حول حوادث اخیر  برگزار شد.

مشاهده 1000.jpg
1000.jpg
مشاهده 2000.jpg
2000.jpg
مشاهده 4000.jpg
4000.jpg
    بیان دیدگاه