گزارش بازرسی در بازدید از فعالیت نواحی مشهد‌مقدس

حجت‌الاسلام راستگو مقدم، مدیر محترم‌ بازرسی مرکز و حجت‌الاسلام ثقفی، کارشناس محترم  بازرسی از فعالیت نواحی مشهدمقدس بازدید کردند.

10.jpg
2022-12-14 10:36:15

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، حجت‌الاسلام راستگو مقدم مدیر محترم‌ بازرسی مرکز و حجت‌الاسلام ثقفی کارشناس محترم  بازرسی از فعالیت نواحی مشهدمقدس بازدید کردند.
در این بازدیدها، حجت‌الاسلام راستگو مقدم ضمن بیان فرمایشات مقام معظم رهبری، به تبیین راهبردها و برنامه‌های مسجد طراز انقلاب‌ اسلامی پرداخت.

ایشان دراین بازدیدها اظهار داشت: چه خوب است، بررسی مسائل مسجد با عنایت به کارکرد واقعی مسجد ازنگاه امامین انقلاب صورت گیرد و انتظار می رود در سرکشی ها حتما دوستان عزیز ناحیه این گفتمان را به ارکان مسجد یاد آور و تاکید داشته باشند.همچنین نسبت به بروز‌ رسانی ارکان مسجد و ثبت آن‌ها در سامانه مرکز مباحثی‌ مورد بحث‌‌ و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان این جلسات که با حضور مدیر، دبیر و کارشناسان نواحی برگزار شد؛ ضمن شنیدن گزارشی از فعالیت های ناحیه، به بیان مسائل و مشکلات پیش رو پرداختند و مقرر شد بعد از جمع بندی،طی گزارشی به ریاست محترم مرکز ارائه گردد.

ناحیه شهید اصلانی:

 

 

 

ناحیه شهید تقی پور:

 

 

 

 

ناحیه شهید موسوی قوچانی:

 

 

 

 

ناحیه شهید کامیاب:

 

 

 

 

ناحیه شهید دارایی:

 

 

 

 

    بیان دیدگاه