در پی تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا انجام شد

دیدار رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی با سردار مهدوی؛ فرمانده سپاه انصار الرضا استان

چهارم بهمن ماه 1401 رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی به همراه ائمه جماعات مساجد بیرجند و جمعی از مسئولین استانی، با سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضا علیه‌السلام استان دیدار کردند

۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۵۱۴۷~2.jpg
2023-01-25 09:11:38

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی، جلسه‌ای صمیمانه با حضور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، ائمه جماعات مساجد بیرجند و جمعی از مسئولین استانی در محل سپاه استان برگزار شد.

در این دیدار که با حضور سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام استان انجام شد، مباحثی در رابطه با مسائل اخیر مبنی بر تحریم شدن و تروریست خواندن سپاه توسط دشمنان مطرح شد و برخی از ائمه جماعات و مسئولین به سخنرانی و ایراد مسأله پرداختند و حمایت خودشان را از سپاه پاسداران اعلام فرمودند.

مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۱۵۴~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۱۵۴~2.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۲۰۲~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۲۰۲~2.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۲۳۸~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۲۳۸~2.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۳۱۷~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۳۱۷~2.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۳۲۵~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۲۳۲۵~2.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۳۱۱۱~2.jpg
۲۰۲۳۰۱۲۳_۱۰۳۱۱۱~2.jpg
    بیان دیدگاه