همایش دبیران امور مساجد شهرستانهای استان خراسان جنوبی

اولین همایش دبیران مراکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان های استان خراسان جنوبی در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 برگزار شد.

۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۴۷۲۹.jpg
2023-05-13 11:08:22

اولین همایش دبیران مراکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های استان خراسان جنوبی با حضور مسئولین مرکز رسیدگی به امور مساجد استان و حجت‌الاسلام حیدرزاده (معاون اجرایی امور مساجد خراسان)، حجت‌‌الاسلام احمدنیا (معاون فرهنگی و اجتماعی امور مساجد خراسان) و حجت‌الاسلام مودی (مسئولِ دفتر حراست و بازرسی امور مساجد استان) برگزار شد.

در این جلسه که در سالن اجتماعات امور مساجد استان خراسان جنوبی برگزار شد، نکات توجیهی دبیران و آموزش مسائل تخصصی صیانتی، فرهنگی، اجتماعی و... صورت گرفت.

مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۲۹۰۲.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۲۹۰۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۲۹۱۵.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۲۹۱۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۴۶۳۵.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۴۶۳۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۴۶۴۷.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۰۸۴۶۴۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۱۲۱۷۵۴.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۱۲۱۷۵۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۰۵۱۰_۱۲۱۸۴۹.jpg
۲۰۲۳۰۵۱۰_۱۲۱۸۴۹.jpg
    بیان دیدگاه