حضور ریاست محترم قوه قضاییه در مسجد الشهدا بجنورد

photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۲ (2).jpg
2023-05-17 08:11:24

حضور سرزده ریاست محترم قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در نماز ظهر و عصر مسجد الشهدا شهرک شاهد بجنورد روز چهارشنبه 27اردیبشهت 1402 و گفتگوی بی واسطه با مردم و نمازگزاران مسجد و شنیدن دغدغه های اقشار مختلف مردم
 

مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۲۸.jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۲۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۲۹.jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۲۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (3).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (4).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (5).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۰ (5).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (3).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (4).jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱.jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۲.jpg
photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۷_۱۴-۴۹-۳۲.jpg
    بیان دیدگاه