سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه> و حضرت امام رضا# و دهه کرامت بر عموم مسلمان جهان مبارک باد

Untitled-1.jpg
2023-05-21 18:04:26

سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه> و حضرت امام رضا# و دهه کرامت  بر عموم مسلمان جهان مبارک باد

    بیان دیدگاه