نشست معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان  با فعالین قرآنی نواحی آموزش و پرورش

نشست معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان  با فعالین قرآنی نواحی آموزش و پرورش مشهد مقدس در راستای طرح پیوند مسجد و مدرسه برگزار شد.

image_2023-07-11_13-12-15.png
2023-07-11 15:08:24

به گزارش خبرنگار مرکز رسیدگی به امور مساجد ا‌ستان های خراسان این نشست در راستای طرح پیوند مسجد و مدرسه به میزبانی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان برگزار شد.
طرح مسجد و مدرسه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توسط معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان در سال 1401 تدوین شد.
از مهمترین اهداف این طرح نقش آفرینی دانش آموزان در اجرای برنامه های مسجدی و تربیت آنان جهت مشارکت در تصمیم سازی برای مساجد درآینده و همچنین شوق آفرینی آنان در پذیرش و انجام دستورات اسلامی بر اساس گام های آشنایی، انس، تقویت و تثبیت می باشد.
در این طرح بر استفاده از ظرفیت فعالیت های برون مدرسه به ویژه مساجد به عنوان یکی از راهکارهای تعمیق تربیت و آداب اسلامی، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش های انقلاب اسلامی تاکید و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد به عنوان راهکار افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت محلی به ویژه در ابعاد فرهنگی اجتماعی اشاره شده است.

    بیان دیدگاه

    نظرات