گزارش تصویری مراسم جاماندگان اربعین (شماره 1)

مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور و پذیرایی 58 مسجد از زائران پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا # همراه با قرائت زیارت اربعین، تعزیه خوانی و چهارپایه خوانی برگزار شد.

a (9).jpg
2023-09-06 10:26:30

.

مشاهده a (1).jpg
a (1).jpg
مشاهده a (10).jpg
a (10).jpg
مشاهده a (11).jpg
a (11).jpg
مشاهده a (2).jpg
a (2).jpg
مشاهده a (3).jpg
a (3).jpg
مشاهده a (4).jpg
a (4).jpg
مشاهده a (5).jpg
a (5).jpg
مشاهده a (6).jpg
a (6).jpg
مشاهده a (7).jpg
a (7).jpg
مشاهده a (8).jpg
a (8).jpg
مشاهده a (9).jpg
a (9).jpg
    بیان دیدگاه