گزارش تصویری | بازدید وزیر کشور از قرارگاه طرح هم‌محله امام رضا#

احمد وحیدی، وزیر کشور، از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا# بازدید کرد.

سایز-من-سایت.jpg
2023-09-10 14:17:42

.

مشاهده DSC_4361.jpg
DSC_4361.jpg
مشاهده DSC_4366.jpg
DSC_4366.jpg
مشاهده DSC_4387.jpg
DSC_4387.jpg
مشاهده DSC_4388.jpg
DSC_4388.jpg
مشاهده DSC_4398.jpg
DSC_4398.jpg
مشاهده DSC_4413.jpg
DSC_4413.jpg
مشاهده DSC_4419.jpg
DSC_4419.jpg
مشاهده DSC_4423.jpg
DSC_4423.jpg
مشاهده DSC_4432.jpg
DSC_4432.jpg
مشاهده DSC_4452.jpg
DSC_4452.jpg
مشاهده DSC_4458.jpg
DSC_4458.jpg
مشاهده DSC_4464.jpg
DSC_4464.jpg
مشاهده DSC_4470.jpg
DSC_4470.jpg
مشاهده IMG_3855.jpg
IMG_3855.jpg
    بیان دیدگاه