مسجدی‌ها به‌عنوان کنشگران اجتماعی در شهر امام رضا# جایگاه خودشان را پیدا کرده‌اند

عضو شورای شهر مشهد گفت: بازخورد مردمی و استقبال مردم از اجرای برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد نشان‌دهنده این است که مساجد موفق عمل کرده و مسجدی‌ها به‌عنوان کنشگران اجتماعی در شهر امام رضا# جایگاه خودشان را پیدا کرده‌اند.

سایز-مناسب-سایت.jpg
2023-09-12 11:39:31

حجت‌الاسلام حسن منصوریان، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در حاشیه بازدید از قرارگاه طرح هم‌محله امام رضا#، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، گفت: مدیریت شهری و شورای ششم، مساجد را به عنوان عنصر تمدن‌ساز و هویت‌بخش نظام جمهوری اسلامی می‌داند و بر همین اساس تمام طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی خودش را منطبق بر قوانین و ظرفیت مساجد قرار داده است.

وی افزود: از این جهت، مراسماتی که در مشهد مقدس به‌عنوان کلان شهر مذهبی اجرا می‌شود باید در نظام اسلامی رنگ و بوی هویتی به خودش بگیرد و ما عنصر هویت‌‌بخشی اسلامی را در تمام برنامه‌ها دخیل می‌دانیم.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: کنشگر اصلی در اجرای رویدادهای مذهبی در شهر مشهد را مساجد می‌دانیم که طبیعتا شبکه‌سازی و اجرای تمام این برنامه‌ها حول یک محور و موضوع خاص توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد شکل می‌گیرد.

وی با تمجید از طرح‌هایی مثل هم‌محله امام رضا# برای اسکان زائران در دهه آخر صفر، گفت: تحول بنیادی خوبی در اداره و مدیریت امور مساجد استان اتفاق افتاده و مجموعه مدیریت شهری نیز با اعتماد به برنامه‌های این مرکز، وارد تعامل شده و در برگزاری چنین رویدادهای خوبی همکاری می‌کند.

حجت‌الاسلام منصوریان، تأکید کرد: بازخورد مردمی و استقبال مردم از اجرای برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد نشان‌دهنده این است که مساجد موفق عمل کرده و مسجدی‌ها به‌عنوان کنشگران اجتماعی در شهر امام رضا# جایگاه خودشان را پیدا کرده‌اند.

    بیان دیدگاه