گزارش تصویری | بازدید اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا#

اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا# بازدید کرده و از نزدیک با روند اسکان زائران آشنا شدند.

IMG_5040.jpg
2023-09-15 15:14:32

.

مشاهده DSC_4667.jpg
DSC_4667.jpg
مشاهده DSC_5536.jpg
DSC_5536.jpg
مشاهده DSC_5545.jpg
DSC_5545.jpg
مشاهده DSC_5549.jpg
DSC_5549.jpg
مشاهده DSC_5554.jpg
DSC_5554.jpg
مشاهده DSC_5574.jpg
DSC_5574.jpg
مشاهده DSC_5579.jpg
DSC_5579.jpg
مشاهده DSC_5590.jpg
DSC_5590.jpg
مشاهده DSC_5595.jpg
DSC_5595.jpg
مشاهده DSC_5596.jpg
DSC_5596.jpg
مشاهده IMG_5040.jpg
IMG_5040.jpg
مشاهده IMG_5052.jpg
IMG_5052.jpg
مشاهده IMG_5063.jpg
IMG_5063.jpg
    بیان دیدگاه