گزارش تصویری | آیین ازدواج آسان 10 زوج در مسجد جوادالائمه#

آیین ازدواج آسان ویژه 10 زوج با حضور دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و برخی مسئولان استان در مسجد جوادالائمه# منطقه شهید کامیاب برگزار شد.

image_2023-09-30_08-45-43.jpg
2023-09-29 09:33:34

.

مشاهده image_2023-09-30_08-45-43.jpg
image_2023-09-30_08-45-43.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-46-52.jpg
image_2023-09-30_08-46-52.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-47-30.jpg
image_2023-09-30_08-47-30.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-49-41.jpg
image_2023-09-30_08-49-41.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-50-31.jpg
image_2023-09-30_08-50-31.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-50-55.jpg
image_2023-09-30_08-50-55.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-51-18.jpg
image_2023-09-30_08-51-18.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-52-49.jpg
image_2023-09-30_08-52-49.jpg
مشاهده image_2023-09-30_08-53-33.jpg
image_2023-09-30_08-53-33.jpg
مشاهده image_2023-09-30_09-01-19.jpg
image_2023-09-30_09-01-19.jpg
مشاهده image_2023-09-30_09-01-54.jpg
image_2023-09-30_09-01-54.jpg
مشاهده image_2023-09-30_09-02-41.jpg
image_2023-09-30_09-02-41.jpg
مشاهده IMG_5479.jpg
IMG_5479.jpg
مشاهده IMG_5487.jpg
IMG_5487.jpg
    بیان دیدگاه