بیست‌و‌پنجمین دوره آموزش بدو خدمت امنا برگزار شد

بیست‌و‌پنجمین دوره آموزش بدو خدمت امنا ویژه خواهران در مسجد رانندگان برگزار شد.

DSC_6015.JPG
2023-10-02 14:06:12

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان امروز 10 مهرماه، بیست‌و‌پنجمین دوره آموزش بدو خدمت امنا به همت مدیریت آموزش این مرکز و با حضور بیش از 50 خواهر در مسجد رانندگان برگزار شد.

مشاهده DSC_5911.JPG
DSC_5911.JPG
مشاهده DSC_5918.JPG
DSC_5918.JPG
مشاهده DSC_5941.JPG
DSC_5941.JPG
مشاهده DSC_5945.JPG
DSC_5945.JPG
مشاهده DSC_5950.JPG
DSC_5950.JPG
مشاهده DSC_5959.JPG
DSC_5959.JPG
مشاهده DSC_6000.JPG
DSC_6000.JPG
مشاهده DSC_6008.JPG
DSC_6008.JPG
مشاهده DSC_6011.JPG
DSC_6011.JPG
مشاهده DSC_6015.JPG
DSC_6015.JPG
مشاهده DSC_6019.JPG
DSC_6019.JPG
مشاهده DSC_6025.JPG
DSC_6025.JPG
    بیان دیدگاه