مرحله نهایی شصت و پنجمین محله-روستای طرح شهید اصلانی^ برگزار شد

مرحله نهایی شصت و پنجمین محله-روستای طرح شهید اصلانی^ در روستای ساغروان برگزار شد.

photo_2023-10-21_12-31-22.jpg
2023-10-21 14:19:47

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، طرح شهید اصلانی با هدف عملیاتی کردن اصل هشتم قانون اساسی (...امربه معروف و نهی ازمنکر مسئولین توسط مردم) برگزار شده و مرحله آخر آن در هر محله/روستا با موضوع بررسی میزان انجام مصوبات فرمانداری مربوط با آن منطقه پیگیری می‌شود.

مرحله نهایی شصت و پنجمین محله/روستای طرح شهید اصلانی^ در روستای ساغروان برگزار شد.

مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با همکاری معاون استاندار و فرماندار مشهد و دیگر مسئولان نهادهای اجرایی اقدام به برگزاری این طرح کرده است.

برای پیگیری مشکلات محله و روستای خود می‌توانید به وبگاه این طرح به نشانی www.aslani.masjedona.ir مراجعه کنید.

مشاهده photo_2023-10-21_12-31-22.jpg
photo_2023-10-21_12-31-22.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_12-31-23.jpg
photo_2023-10-21_12-31-23.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_12-31-26.jpg
photo_2023-10-21_12-31-26.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_12-31-28.jpg
photo_2023-10-21_12-31-28.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_12-31-30.jpg
photo_2023-10-21_12-31-30.jpg
مشاهده photo_2023-10-21_12-31-32.jpg
photo_2023-10-21_12-31-32.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات