سی‌امین دوره‌ آموزش بدو خدمت امنا برگزار شد

سی‌امین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای اعضای هیئات امنای مساجد شهرستان اسفراین، با حضور 100 نفر در مسجد اعظم امام خمینی^ اسفراین، برگزار شد.

photo_2023-10-22_10-37-22.jpg
2023-10-20 10:54:07

.

مشاهده photo_2023-10-22_10-37-22.jpg
photo_2023-10-22_10-37-22.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-24.jpg
photo_2023-10-22_10-37-24.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-29.jpg
photo_2023-10-22_10-37-29.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-36.jpg
photo_2023-10-22_10-37-36.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-42.jpg
photo_2023-10-22_10-37-42.jpg
    بیان دیدگاه