گزارش تصویری بررسی طرح و برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد در شورای معاونین

اولین جلسه بررسی طرح وبرنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان برای سال 1403 با ارائه برنامه‌های پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و اداره خواهران در شورای معاونین برگزار شد.

DSC_6368.JPG
2023-10-24 09:58:32

.

مشاهده DSC_6368.JPG
DSC_6368.JPG
مشاهده DSC_6371.JPG
DSC_6371.JPG
مشاهده DSC_6377.JPG
DSC_6377.JPG
مشاهده DSC_6381.JPG
DSC_6381.JPG
مشاهده DSC_6382.JPG
DSC_6382.JPG
مشاهده DSC_6384.JPG
DSC_6384.JPG
مشاهده DSC_6390.JPG
DSC_6390.JPG
مشاهده DSC_6393.JPG
DSC_6393.JPG
مشاهده DSC_6399.JPG
DSC_6399.JPG
مشاهده DSC_6403.JPG
DSC_6403.JPG
    بیان دیدگاه