هفتاد و چهارمین برنامه میز خدمت

DSC_6863.jpg
2023-11-01 09:55:17

هفتاد و چهارمین برنامه میز خدمت، به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی این مرکز و با همکاری ادارات استان، در مسجد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام (مشهد مقدس، بولوار توس91، بین بصیر9 و11) برگزار شد.

مشاهده DSC_6829.jpg
DSC_6829.jpg
مشاهده DSC_6849.jpg
DSC_6849.jpg
مشاهده DSC_6852.jpg
DSC_6852.jpg
مشاهده DSC_6854.jpg
DSC_6854.jpg
مشاهده DSC_6858.jpg
DSC_6858.jpg
مشاهده DSC_6863.jpg
DSC_6863.jpg
مشاهده DSC_6868.jpg
DSC_6868.jpg
مشاهده DSC_6880.jpg
DSC_6880.jpg
مشاهده DSC_6883.jpg
DSC_6883.jpg
مشاهده DSC_6885.jpg
DSC_6885.jpg
مشاهده DSC_6886.jpg
DSC_6886.jpg
مشاهده DSC_6892.jpg
DSC_6892.jpg
مشاهده DSC_6905.jpg
DSC_6905.jpg
مشاهده DSC_6909.jpg
DSC_6909.jpg
مشاهده DSC_6915.jpg
DSC_6915.jpg
مشاهده DSC_6932.jpg
DSC_6932.jpg
مشاهده DSC_6934.jpg
DSC_6934.jpg
مشاهده DSC_6952.jpg
DSC_6952.jpg
مشاهده DSC_6963.jpg
DSC_6963.jpg
مشاهده DSC_6966.jpg
DSC_6966.jpg
    بیان دیدگاه