اعطای احکام هیئت امنای مسجد امام خمینی ره بجنورد

photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۲۵-۴۴.jpg
2023-11-02 12:32:32

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی، مراسم معارفه و اعطای احکام هیئت امنای مسجد امام خمینی^، از مساجد محوری شهر بجنورد، یکشنبه 7 آبان همزمان با نماز مغرب و عشا با حضور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان شمالی در این مسجد برگزار گردید. 

مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۲۵-۳۳.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۲۵-۳۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۲۵-۴۰.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۲۵-۴۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۳۷-۳۱.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۱-۰۲_۰۹-۳۷-۳۱.jpg
مشاهده photo_2023-11-02_09-47-23.jpg
photo_2023-11-02_09-47-23.jpg
مشاهده photo_2023-11-02_09-47-28.jpg
photo_2023-11-02_09-47-28.jpg
    بیان دیدگاه