سی‌وششمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برگزار شد

سی‌وششمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا، ویژه خواهران، برای 16 نفر از اعضای هیئت امنای مساجد ناحیه شهید دارائی مشهد، در محل مسجد امام صادق# (میدان معراج) برگزار شد.

photo_2023-11-04_09-55-14.jpg
2023-11-05 12:46:33

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، سی‌وششمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا، ویژه خواهران، در محل مسجد مسجد امام صادق# ناحیه شهید دارائی مشهد، (میدان معراج) برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌های این دوره بود که برای 16 نفر از اعضای هیئات امنای مساجد این منطقه تدریس شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_2023-11-04_09-55-08.jpg
photo_2023-11-04_09-55-08.jpg
مشاهده photo_2023-11-04_09-55-12.jpg
photo_2023-11-04_09-55-12.jpg
مشاهده photo_2023-11-04_09-55-14.jpg
photo_2023-11-04_09-55-14.jpg
مشاهده photo_2023-11-04_09-55-16.jpg
photo_2023-11-04_09-55-16.jpg
    بیان دیدگاه