برگزاری چهل و هشتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا

چهل و هشتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا با حضور ‌اعضای هیئت‌ امنای مساجد شهرستان بجستان، در مسجد ساباط، (بولوار امام خمینی23) برگزار شد.

1.jpg
2023-12-25 14:13:14

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، چهل‌و هشتمین دوره‌ آموزشی بدو خدمت‌ امنا با حضور‌ اعضای هیئت امنای مساجد شهرستان بجستان، در مسجد ساباط، (بولوار امام خمینی23) برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی بود که در این دوره با حضور اساتیدی از مشهد تدریس شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۲.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۲.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۳.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۴ (2).jpg
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۴ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۴.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۴.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۵.jpg
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۳_۰۹-۴۶-۴۵.jpg
مشاهده photo_2023-12-25_13-30-06.jpg
photo_2023-12-25_13-30-06.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات