اولین مراسم «جشن عبادت» برگزار شد

اولین مراسم «جشن عبادت» به همت واحد خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان و با همکاری ائمه جماعات روستای کاظم آباد، بهار، اندرخ، معین آباد سفلی، گوجگی، درآبد امام، کلاکوب و گروه‌جهادی مرصاد و آل یاسین، در مسجد چهاده معصوم (علیهم‌السلام) (مشهد، جاده‌کلات، رو‌ستای کاظم‌آباد) برگزار شد.

DSC_1068.JPG
2023-12-31 14:46:37

.

مشاهده DSC_1071.JPG
DSC_1071.JPG
مشاهده DSC_1074.JPG
DSC_1074.JPG
مشاهده DSC_1076.JPG
DSC_1076.JPG
مشاهده DSC_1080.JPG
DSC_1080.JPG
مشاهده DSC_1095.JPG
DSC_1095.JPG
مشاهده DSC_1098.JPG
DSC_1098.JPG
مشاهده DSC_1104.JPG
DSC_1104.JPG
مشاهده DSC_1111.JPG
DSC_1111.JPG
مشاهده DSC_1113.JPG
DSC_1113.JPG
مشاهده DSC_1123.JPG
DSC_1123.JPG
مشاهده DSC_1127.JPG
DSC_1127.JPG
مشاهده DSC_1134.JPG
DSC_1134.JPG
مشاهده DSC_1140.JPG
DSC_1140.JPG
مشاهده DSC_1144.JPG
DSC_1144.JPG
مشاهده DSC_1154.JPG
DSC_1154.JPG
مشاهده DSC_1159.JPG
DSC_1159.JPG
مشاهده DSC_1163.JPG
DSC_1163.JPG
مشاهده DSC_1178.JPG
DSC_1178.JPG
مشاهده DSC_1185.JPG
DSC_1185.JPG
مشاهده DSC_1188.JPG
DSC_1188.JPG
مشاهده DSC_1196.JPG
DSC_1196.JPG
مشاهده DSC_1198.JPG
DSC_1198.JPG
مشاهده DSC_1202.JPG
DSC_1202.JPG
مشاهده DSC_1217.JPG
DSC_1217.JPG
مشاهده photo_2023-12-31_14-07-13.jpg
photo_2023-12-31_14-07-13.jpg
    بیان دیدگاه