رزمایش، پویش‌کشوری‌ «دلگرمی احسان» برگزار شد

پویش کشوری دلگرمی احسان، رزمایش توزیع وسایل گرمایشی بین خانواده‌های محروم مناطق کم‌برخوردار در سطح استان خراسان رضوی با محوریت مساجد، با همکاری قرارگاه جهادی محرومیت‌زدایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در مسجدالنبی@ (مشهد، نبش کوهسنگی 5) برگزار شد.

1111111111111111111111111111111111111.jpg
2024-01-06 13:48:53

.

مشاهده DSC_1609.JPG
DSC_1609.JPG
مشاهده DSC_1614.JPG
DSC_1614.JPG
مشاهده DSC_1616.JPG
DSC_1616.JPG
مشاهده DSC_1630.JPG
DSC_1630.JPG
مشاهده DSC_1637.JPG
DSC_1637.JPG
مشاهده DSC_1641.JPG
DSC_1641.JPG
مشاهده DSC_1643.JPG
DSC_1643.JPG
مشاهده DSC_1646.JPG
DSC_1646.JPG
مشاهده DSC_1652.JPG
DSC_1652.JPG
مشاهده DSC_1659.JPG
DSC_1659.JPG
مشاهده DSC_1666.JPG
DSC_1666.JPG
مشاهده DSC_1669.JPG
DSC_1669.JPG
مشاهده DSC_1679.JPG
DSC_1679.JPG
مشاهده DSC_1696.JPG
DSC_1696.JPG
مشاهده DSC_1699.JPG
DSC_1699.JPG
مشاهده DSC_1702.JPG
DSC_1702.JPG
مشاهده DSC_1721.JPG
DSC_1721.JPG
مشاهده DSC_1727.JPG
DSC_1727.JPG
مشاهده DSC_1731.JPG
DSC_1731.JPG
مشاهده DSC_1738.JPG
DSC_1738.JPG
    بیان دیدگاه