هفتاد و نهمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هفتاد و نهمین برنامه میز خدمت، به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد امام حسین علیه‌السلام (مشهد، بولوار پیروزی72، حافظیه12) برگزار شد.

DSC_2323.JPG
2024-01-10 13:52:48

.

مشاهده DSC_2307.JPG
DSC_2307.JPG
مشاهده DSC_2309.JPG
DSC_2309.JPG
مشاهده DSC_2312.JPG
DSC_2312.JPG
مشاهده DSC_2314.JPG
DSC_2314.JPG
مشاهده DSC_2329.JPG
DSC_2329.JPG
مشاهده DSC_2331.JPG
DSC_2331.JPG
مشاهده DSC_2346.JPG
DSC_2346.JPG
مشاهده DSC_2349.JPG
DSC_2349.JPG
مشاهده DSC_2360.JPG
DSC_2360.JPG
مشاهده DSC_2367.JPG
DSC_2367.JPG
مشاهده DSC_2369.JPG
DSC_2369.JPG
مشاهده DSC_2376.JPG
DSC_2376.JPG
مشاهده DSC_2386.JPG
DSC_2386.JPG
مشاهده DSC_2389.JPG
DSC_2389.JPG
مشاهده DSC_2391.JPG
DSC_2391.JPG
مشاهده DSC_2393.JPG
DSC_2393.JPG
مشاهده DSC_2397.JPG
DSC_2397.JPG
مشاهده DSC_2405.JPG
DSC_2405.JPG
مشاهده DSC_2409.JPG
DSC_2409.JPG
مشاهده DSC_2415.JPG
DSC_2415.JPG
مشاهده DSC_2421.JPG
DSC_2421.JPG
مشاهده DSC_2424.JPG
DSC_2424.JPG
مشاهده DSC_2426.JPG
DSC_2426.JPG
مشاهده DSC_2428.JPG
DSC_2428.JPG
مشاهده DSC_2432.JPG
DSC_2432.JPG
    بیان دیدگاه