بیست و هشتمین میز مشاوره قضایی برگزار شد

بیست و هشتمین میز مشاوره قضایی، به‌ همت مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و باحضور دکتر رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد مقدس، در مسجد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف (مشهد، میدان تلویزیون، شهرک نوفل لوشاتو، خیابان نوفل12) ، ناحیه شهید‌ تقی پور، برگزار شد.

photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۴۹.jpg
2024-01-22 08:39:46

.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۴۸.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۴۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۴۹.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۴۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۳.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۱-۲۱_۱۲-۳۰-۵۵.jpg
    بیان دیدگاه