هشتادمین میز خدمت برگزار شد

هشتادمین برنامه میز خدمت، سه‌شنبه 3بهمن به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و با همکاری فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، در ‌مسجد شهید بهشتی^ (مشهد، محله طرق، بلوار ساعی 45، صاحب الزمان 7) با هماهنگی ناحیه شهید اصلانی برگزار شد.

DSC_3752.JPG
2024-01-24 08:46:48

.

مشاهده DSC_3718.JPG
DSC_3718.JPG
مشاهده DSC_3722.JPG
DSC_3722.JPG
مشاهده DSC_3731.JPG
DSC_3731.JPG
مشاهده DSC_3744.JPG
DSC_3744.JPG
مشاهده DSC_3745.JPG
DSC_3745.JPG
مشاهده DSC_3746.JPG
DSC_3746.JPG
مشاهده DSC_3752.JPG
DSC_3752.JPG
مشاهده DSC_3766.JPG
DSC_3766.JPG
مشاهده DSC_3769.JPG
DSC_3769.JPG
مشاهده DSC_3808.JPG
DSC_3808.JPG
مشاهده DSC_3812.JPG
DSC_3812.JPG
مشاهده DSC_3813.JPG
DSC_3813.JPG
مشاهده DSC_3814.JPG
DSC_3814.JPG
مشاهده DSC_3831.JPG
DSC_3831.JPG
مشاهده DSC_3838.JPG
DSC_3838.JPG
مشاهده DSC_3841.JPG
DSC_3841.JPG
    بیان دیدگاه

    نظرات