شصت‌وچهارمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

شصت‌وچهارمین میز مشاوره حقوقی در مسجد حضرت صاحب الزمان (قاسم‌آباد، بین ادیب 37 و 39)، با همکاری سازمان بسیج حقوق‌دانان و ناحیه شهید تقی‌پور مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد.

DSC_3988.JPG
2024-01-25 15:36:43

.

مشاهده DSC_3984.JPG
DSC_3984.JPG
مشاهده DSC_3988.JPG
DSC_3988.JPG
مشاهده DSC_3993.JPG
DSC_3993.JPG
مشاهده DSC_3997.JPG
DSC_3997.JPG
مشاهده DSC_4008.JPG
DSC_4008.JPG
مشاهده DSC_4015.JPG
DSC_4015.JPG
مشاهده DSC_4019.JPG
DSC_4019.JPG
مشاهده DSC_4024.JPG
DSC_4024.JPG
    بیان دیدگاه