شصت‌وپنجمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

شصت‌وپنجمین برنامه میز مشاوره حقوقی در مسجد بقیة الله (مشهد، رستمی 16، کارمندان دوم)، با همکاری کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای مشهد و ناحیه شهید کامیاب مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد.

01 (4).jpg
2024-01-29 10:51:25

.

مشاهده 00 (1).jpg
00 (1).jpg
مشاهده 00 (2).jpg
00 (2).jpg
مشاهده 01 (1).jpg
01 (1).jpg
مشاهده 01 (2).jpg
01 (2).jpg
مشاهده 01 (3).jpg
01 (3).jpg
مشاهده 01 (4).jpg
01 (4).jpg
مشاهده 01 (5).jpg
01 (5).jpg
مشاهده 01 (6).jpg
01 (6).jpg
    بیان دیدگاه