شصتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و هجدهمین دوره آموزش بدو خدمت خدام برگزار شد

شصتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و هجدهمین دوره آموزش بدو خدمت خدام، برای مساجد شهرستان تایباد، برگزار شد.

photo_2024-01-29_14-35-48.jpg
2024-01-29 08:50:49

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، شصتمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و هجدهمین دوره آموزش بدو خدمت خدام، برای مساجد شهرستان تایباد، در مسجد ابوالفضلی شهر تایباد، برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و آشنایی با احکام مربوط به مسجد، از سرفصل‌هایی بود که در این دوره برای اعضای هیئت امنا و خدام مساجد تدریس شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_2024-01-29_14-35-14.jpg
photo_2024-01-29_14-35-14.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-30.jpg
photo_2024-01-29_14-35-30.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-41.jpg
photo_2024-01-29_14-35-41.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-42.jpg
photo_2024-01-29_14-35-42.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-44.jpg
photo_2024-01-29_14-35-44.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-48.jpg
photo_2024-01-29_14-35-48.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-50.jpg
photo_2024-01-29_14-35-50.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-35-52.jpg
photo_2024-01-29_14-35-52.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-36-06.jpg
photo_2024-01-29_14-36-06.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-36-10.jpg
photo_2024-01-29_14-36-10.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-36-30.jpg
photo_2024-01-29_14-36-30.jpg
مشاهده photo_2024-01-29_14-36-35.jpg
photo_2024-01-29_14-36-35.jpg
    بیان دیدگاه