دومین روز اعتکاف بصیرتی ائمه جماعات

دومین روز اعتکاف بصیرتی (تربیت کنشگر انتخابات) ائمه جماعات با حضور آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در جمع ائمه جماعات، برگزار شد.

DSC_4599.jpg
2024-02-01 11:37:17

.

مشاهده DSC_4445.jpg
DSC_4445.jpg
مشاهده DSC_4464.jpg
DSC_4464.jpg
مشاهده DSC_4552.jpg
DSC_4552.jpg
مشاهده DSC_4560.jpg
DSC_4560.jpg
مشاهده DSC_4564.jpg
DSC_4564.jpg
مشاهده DSC_4567.jpg
DSC_4567.jpg
مشاهده DSC_4576.jpg
DSC_4576.jpg
مشاهده DSC_4588.jpg
DSC_4588.jpg
مشاهده DSC_4590.jpg
DSC_4590.jpg
مشاهده DSC_4592.jpg
DSC_4592.jpg
مشاهده DSC_4597.jpg
DSC_4597.jpg
مشاهده DSC_4598.jpg
DSC_4598.jpg
مشاهده DSC_4599.jpg
DSC_4599.jpg
مشاهده DSC_4602.jpg
DSC_4602.jpg
مشاهده DSC_4605.jpg
DSC_4605.jpg
مشاهده DSC_4613.jpg
DSC_4613.jpg
مشاهده DSC_4620.jpg
DSC_4620.jpg
مشاهده Untitled_Panorama1.jpg
Untitled_Panorama1.jpg
    بیان دیدگاه