اعطای احکام جدید شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان

جلسه اعطای احکام جدید شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، رئیس این مرکز و مهدی رضایی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان خراسان رضوی برگزار شد.

DSC_4972.jpg
2024-02-04 13:09:20

.

مشاهده DSC_4933.jpg
DSC_4933.jpg
مشاهده DSC_4937.jpg
DSC_4937.jpg
مشاهده DSC_4938.jpg
DSC_4938.jpg
مشاهده DSC_4939.jpg
DSC_4939.jpg
مشاهده DSC_4946.jpg
DSC_4946.jpg
مشاهده DSC_4949.jpg
DSC_4949.jpg
مشاهده DSC_4950.jpg
DSC_4950.jpg
مشاهده DSC_4951.jpg
DSC_4951.jpg
مشاهده DSC_4952.jpg
DSC_4952.jpg
مشاهده DSC_4955.jpg
DSC_4955.jpg
مشاهده DSC_4957.jpg
DSC_4957.jpg
مشاهده DSC_4958.jpg
DSC_4958.jpg
مشاهده DSC_4963.jpg
DSC_4963.jpg
مشاهده DSC_4966.jpg
DSC_4966.jpg
مشاهده DSC_4972.jpg
DSC_4972.jpg
مشاهده DSC_4976.jpg
DSC_4976.jpg
مشاهده DSC_4977.jpg
DSC_4977.jpg
مشاهده DSC_4982.jpg
DSC_4982.jpg
مشاهده DSC_4984.jpg
DSC_4984.jpg
مشاهده DSC_4988.jpg
DSC_4988.jpg
مشاهده DSC_4990.jpg
DSC_4990.jpg
مشاهده DSC_4992.jpg
DSC_4992.jpg
    بیان دیدگاه