دوره آموزشی تربیت کنشگر انتخابات ویژه خواهران (2)

دوره آموزشی تربیت کنشگر انتخابات ویژه خواهران، با همکاری معاونت جذب و آموزش و مدیریت خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و سازمان بسیج طلاب و اساتید خراسان رضوی در مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا> برگزار شد.

P1080124.jpg
2024-02-07 09:12:40

.

مشاهده P1080019.jpg
P1080019.jpg
مشاهده P1080028.jpg
P1080028.jpg
مشاهده P1080032.jpg
P1080032.jpg
مشاهده P1080038.jpg
P1080038.jpg
مشاهده P1080041.jpg
P1080041.jpg
مشاهده P1080053.jpg
P1080053.jpg
مشاهده P1080057.jpg
P1080057.jpg
مشاهده P1080061.jpg
P1080061.jpg
مشاهده P1080071.jpg
P1080071.jpg
مشاهده P1080124.jpg
P1080124.jpg
مشاهده P1080127.jpg
P1080127.jpg
    بیان دیدگاه