موج خروشان همسنگرهای مسجدی در راهپیمائی 22 بهمن

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان همسنگرهای مسجدی در راهپیمایی و جشن 22 بهمن، مسیر میدان 15 خرداد تا حرم مطهر رضوی را پیاده طی کردند.

DSC_5637.JPG
2024-02-11 14:09:31

.

مشاهده DSC_5256.JPG
DSC_5256.JPG
مشاهده DSC_5275.JPG
DSC_5275.JPG
مشاهده DSC_5298.JPG
DSC_5298.JPG
مشاهده DSC_5304.JPG
DSC_5304.JPG
مشاهده DSC_5366.JPG
DSC_5366.JPG
مشاهده DSC_5406.JPG
DSC_5406.JPG
مشاهده DSC_5416.JPG
DSC_5416.JPG
مشاهده DSC_5462.JPG
DSC_5462.JPG
مشاهده DSC_5474.JPG
DSC_5474.JPG
مشاهده DSC_5484.JPG
DSC_5484.JPG
مشاهده DSC_5545.JPG
DSC_5545.JPG
مشاهده DSC_5623.JPG
DSC_5623.JPG
مشاهده DSC_5637.JPG
DSC_5637.JPG
مشاهده DSC_5672.JPG
DSC_5672.JPG
مشاهده DSC_5699.JPG
DSC_5699.JPG
مشاهده DSC_5704.JPG
DSC_5704.JPG
مشاهده DSC_5719.JPG
DSC_5719.JPG
مشاهده DSC_5724.JPG
DSC_5724.JPG
مشاهده DSC_5804.JPG
DSC_5804.JPG
مشاهده DSC_5841.JPG
DSC_5841.JPG
مشاهده DSC_5848.JPG
DSC_5848.JPG
مشاهده DSC_5889.JPG
DSC_5889.JPG
مشاهده DSC_5908.JPG
DSC_5908.JPG
مشاهده DSC_5910.jpg
DSC_5910.jpg
مشاهده DSC_5911.jpg
DSC_5911.jpg
    بیان دیدگاه