آیین تقدیر از برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف

آیین تقدیر از برگزارکنندگان اعتکاف، با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در مسجد قائم (فرامرز عباسی) برگزار شد.

DSC_0079.jpg
2024-02-20 13:43:55

.

مشاهده DSC_0001.jpg
DSC_0001.jpg
مشاهده DSC_0011.jpg
DSC_0011.jpg
مشاهده DSC_0014.jpg
DSC_0014.jpg
مشاهده DSC_0015.jpg
DSC_0015.jpg
مشاهده DSC_0019.jpg
DSC_0019.jpg
مشاهده DSC_0020.jpg
DSC_0020.jpg
مشاهده DSC_0021.jpg
DSC_0021.jpg
مشاهده DSC_0025.jpg
DSC_0025.jpg
مشاهده DSC_0026.jpg
DSC_0026.jpg
مشاهده DSC_0027.jpg
DSC_0027.jpg
مشاهده DSC_0028.jpg
DSC_0028.jpg
مشاهده DSC_0045.jpg
DSC_0045.jpg
مشاهده DSC_0047.jpg
DSC_0047.jpg
مشاهده DSC_0048.jpg
DSC_0048.jpg
مشاهده DSC_0049.jpg
DSC_0049.jpg
مشاهده DSC_0052.jpg
DSC_0052.jpg
مشاهده DSC_0053.jpg
DSC_0053.jpg
مشاهده DSC_0060.jpg
DSC_0060.jpg
مشاهده DSC_0062.jpg
DSC_0062.jpg
مشاهده DSC_0069.jpg
DSC_0069.jpg
مشاهده DSC_0070.jpg
DSC_0070.jpg
مشاهده DSC_0076.jpg
DSC_0076.jpg
مشاهده DSC_0084.jpg
DSC_0084.jpg
مشاهده DSC_0092.jpg
DSC_0092.jpg
    بیان دیدگاه